หลักสูตร Break 100

index

หลักสูตร Break 100

(เรียนรู้และวิธีฝึกหัดเพื่อทะลาย 100)
สิ่งที่ต้องเรียน
1. IR001 5 ชั่วโมง
1 ระยะเวลา 5 ชั่วโมง
2 ค่าใช้จ่าย 1,800 บาท/คอร์ส
3 สอนแค่ 5 คน ต่อคอร์ส/ครั้ง เพือประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ถ้าคนเข้าเรียน 1 คน 1800
ถ้า 2 คน คนละ 900
ถ้า 3 คน คนละ 600
ถ้า 4 คน คนละ 450
ถ้า 5 คน คนละ 360
4 สอบปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 ชม
2. IR002 5 ชั่วโมง
1 ระยะเวลา 5 ชั่วโมง
2 ค่าใช้จ่าย (นอกสถานที่) 2,000 บาท/คอร์ส
3 สอนแค่ 5 คน ต่อคอร์ส/ครั้ง เพือประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ถ้าคนเข้าเรียน 1 คน 2000
ถ้า 2 คน คนละ 1000
ถ้า 3 คน คนละ 667
ถ้า 4 คน คนละ 500
ถ้า 5 คน คนละ 400
4 สอบปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 ชม
3. SP001
1 ระยะเวลา 5 ชั่วโมง
2 ค่าใช้จ่าย (นอกสถานที่) 2,500 บาท/คอร์ส
3 สอนแค่ 5 คน ต่อคอร์ส/ครั้ง เพือประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ถ้าคนเข้าเรียน 1 คน 2500
ถ้า 2 คน คนละ 1250
ถ้า 3 คน คนละ 833
ถ้า 4 คน คนละ 625
ถ้า 5 คน คนละ 500
4 สอบปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 ชม
4. WD001
1 ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
2 ค่าใช้จ่าย 1,800 บาท/คอร์ส
3 สอนแค่ 5 คน ต่อคอร์ส/ครั้ง เพือประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ถ้าคนเข้าเรียน 1 คน 1800
ถ้า 2 คน คนละ 900
ถ้า 3 คน คนละ 600
ถ้า 4 คน คนละ 450
ถ้า 5 คน คนละ 360
4 สอบปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 ชม
สรุป สอนแค่ 5 คน ต่อคอร์ส/ครั้ง เพือประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ถ้าคนเข้าเรียน 1 คน 8100
ถ้า 2 คน คนละ 4050
ถ้า 3 คน คนละ 2700
ถ้า 4 คน คนละ 2025
ถ้า 5 คน คนละ 1620
ทุกคนต้องผ่านหลักสูตร 1 > 2 > 3 > 4 ตามลำดับ
ถ้าจะข้ามหลักสูตรได้ ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ ที่กำหนด

Comments

comments

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi- scing elit. Nam nec facilisis elit. Ut imperdiet, mi sed laoreet tincidunt, eros diam vulputate sem, vitae volutpat orci nunc nec odio. Suspendisse potenti. [...]

Copyright (C) 2016 - All Rights Reserved